Mon. Feb 24th, 2020

asteroid-data.com

Just another WordPress site

การเล่นแบบเซต 12 เลข เกมคาสิโน รูเล็ต

1 min read
การเล่นแบบเซต 12 เลข เกมคาสิโน รูเล็ต

การเล่นแบบเซต 12 เลข เกมคาสิโน รูเล็ต

การเล่นแบบเซต 12 เลข เกมคาสิโน รูเล็ต

รูเล็ตถือเปนเกมคาสิโนที่ฮิตไม่แพ้บาคาร่าเรยครับแล้วผมก้อมีเทคนิคคร่าวๆมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้ไปศึกษากันแล้วแต่จะชอบไม่ชอบกันนะครับ กับfifa55 เว็บคาสิโนออนไลนที่ใหญ่ที่สุด
การเล่นแบบเซต 12 เลข
เนื่องจากการเล่นแบบเซต 12 เลขจะสามารถเล่นได้ 2 ทาง คือ 3 เซตแนวตั้ง หรือ 3 เซตตามแนวนอน เราอาจสงสัยควรจะเล่นด้านไหนดี สำหรับกรณีนี้แนะนำให้เล่นในแนวตั้งซึ่งแบ่งเลขตั้งแต่ 1-12 , 13-24 , 25-36 ก็เพราะ ในกรณีที่เราจะวางดักทีละ 2 เซตแบบถัวเฉลี่ยชิพ ป้องกันโอกาสผิดพลาดลงช่องที่ไม่ได้แทงแล้วเสีย

ถ้าเราเล่นเซต 2nd 12 กับ 3rd 12 กรณีแบบนี้จะเหลือเซต 1st 12 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเลขต่ำ ฉะนั้นเราจะรู้แนวโน้มว่า เลขที่เราแทงไปใน 2 เซตดังกล่าวนั้นเป็นเลขสูง (19-36) ฉะนั้นเราจะสามารถแทงเดิมพันแบบสูงควบคู่ได้ แต่ถ้าเราไปเล่นเซตแบบแนวขวาง แต่ละเซต กรณีแบบนี้เราจะไม่สามารถทำตามวิธีดังกล่าวได้

เพราะว่าเลขจำนวนต่ำและสูง จะถูกแบ่งเป็น 2 ฝั่งซ้ายและขวาเท่ากันพอดี จึงไม่มีแนวโน้มไปในทิศที่เราได้แทงแบบเซตเอาไว้ทำให้เล่นควบคู่ไม่ได้
และfifa55ก็สามารถเล่นได้ทั้งในมือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค แท็บเล็ตและยังรองรับได้ทั้งระบบ AndroidและiOSอีกด้วย ต่อเลยครับ

การเล่นแบบเซต 12 เลข เกมคาสิโน รูเล็ต
การเล่นแบบเซต 12 เลข เกมคาสิโน รูเล็ต

ประเมินผลตอบแทนของการแทงแต่ละแบบแล้ววางให้ถูก
กรณีที่เราเลือกแทงเซตใดเซตหนึ่ง เช่น 2nd 12 ซึ่งอยู่ตรงกลาง ถ้าเราแทงแบบทั้งเซตจะได้จำนวน 3 เท่า หากเราแทง 4 ชิพ จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 12 ชิพ ทั้งนี้ถ้าเราแทงแบบ 6 ช่อง เราจะได้ผลตอบแทน 6 เท่า ซึ่งหากแบ่ง 4 ชิพเป็นแทง 6 ช่องอย่างละ 2 ชิพ ก็จะได้ผลตอบแทน 6×2 = 12 ชิพอยู่ดี วิธีการบาลานซ์หรือสมดุลยอด

สูตรรูเล็ต fifa55 หากเล่นแบบ เน้นแทงเลข
วิธีนี้จะแตกต่างกับการแทงในลักษณะที่เป็นการวางเดิมพันในลักษณะลุ้นแบบหวังผลเฉพาะอย่างแบบเจาะจง ตัวอย่างเช่นแทงช่องใดช่องเดียวเยอะๆ หรือวิธีเล่นแบบ ที่เน้นแทง คู่คี่ , สี , สูงต่ำ หรือวิธีที่กล่าวมาพร้อมๆ กัน

ซึ่ ง ค น ที่ เ ล่ น แ น ว นี้ มั ก จ ะ ใ ช้ สู ต ร ท บ ต้ น ใ น ต า ถั ด ไ ป  เ พื่ อ ลุ้ น ห วั ง ผ ล จ ะ ถู ก ต า ใ ด ต า ห นึ่ ง ห า ก ใ ค ร ส น ใ จ ห รื อ อ ย า ก เ ป ลี่ ย น เ ว็ บ ค า สิ โ น อ อ น ไ ล น์ เ ล่ น แ น ะ นำ fifa55

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > >